OPLEIDING: Middenkaderfunctionaris Bouw

Middenkaderfunctionaris bouw is iemand die...

  • betrokken is bij de voorbereiding, uitvoering en het onderhoud van een bouwproject
  • ontwerpen uitwerkt en bouwtekeningen maakt, metingen doet, kosten berekent en planningen opstelt
  • met allerlei mensen samenwerkt 
  • bezig is met veiligheid, gezondheid, milieu en arbo

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 9 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Middenkaderfunctionaris Bouw

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag