Over bekijkjetoekomstnu.nl

Doelstelling van deze website is het voorkomen van schooluitval en het verbeteren van de doorstroming van vmbo- en havo-onderwijs naar vervolgopleidingen in het mbo- en hbo-onderwijs. Zowel vmbo- en havo-leerlingen als mbo- en hbo-studenten in de regio Haaglanden krijgen hulp bij het kiezen van een opleiding of stage. Ook scholen en bedrijven in de regio hebben voordeel bij deze website. Alle informatie over opleidingen, beroepen en stages is op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier gebundeld.

Kenmerken van deze website

Elke bezoeker krijgt de mogelijkheid een eigen profiel aan te maken. Persoonlijke gebruikersinformatie wordt dan direct opgeslagen. Ook wordt de mogelijkheid geboden informatie te delen met behulp van sociale media. Daarnaast kunnen werkgevers zich uitgebreid profileren en hun stagemogelijkheden aangeven. Gevolg daarvan is dat een snelle match tussen vraag en aanbod kan plaatsvinden.

Gemeenten regio Haaglanden

Deze website is een initiatief van gemeenten in de regio Haaglanden en wordt ondersteund door werkgroepen uit het vmbo-, mbo- en hbo-onderwijs, kenniscentra, SOB’s en de betrokken gemeenten. Het beheer van de website is in handen van Spirit4you

Workshops

Spirit4you organiseert workshops voor scholen en bedrijven over het gebruik van deze website. Ook ouders worden via de scholen geïnformeerd. Twee keer per jaar vindt een evaluatie van en rapportage over deze website aan alle betrokken partijen plaats.

Film

In de film hierboven worden de belangrijkste functies van de website nader toegelicht.

Heeft u opmerkingen en suggesties? We zijn blij met al uw reacties. Stuur een e-mail naar info@spirit4you.nl

. Terug naar home