OPLEIDING: Medewerker teelt

Medewerker teelt is iemand die...

  • samen met anderen groenten, planten en bloemen teelt en verzorgt
  • de kas klaarmaakt en daarna gaat zaaien, planten en poten
  • met de hand of met machines werkt
  • water en mest geeft en zieke planten en onkruid verwijdert
  • de gewassen oogst en klaarmaakt voor transport

Wat kun je er mee worden?

Medewerker teelt > >
Binnen- en buitenteelt > >

Waar kun je deze opleiding volgen?

Horti Technics & Management

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (5)
Kans op stage (3)
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 Europa
Naaldwijk