BEROEP: Binnen- en buitenteelt

Je steekt graag je handen uit de mouwen en begin je met zaaien, stekken of poten en controleer je of groenten, fruit, bloembollen of planten goed groeien. In de binnenteelt controleer je de temperatuur en de vochtigheid met behulp van computers. In de buitenteel bewerk je de bodem en zorg je voor een goede bemesting en waterpeil.

Binnen- en buitenteelt is iemand die...

  • de gewassen in en buiten de kas dagelijks verzorgt
  • schoffelt, harkt, bemest, onkruid wiedt en snoeit
  • oogst, sorteert en inpakt
  • de werkplek schoon en op orde houdt

Om Binnen- en buitenteelt te worden kun je een opleiding volgen bij:

Horti Technics & Management

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (5)
Kans op stage (3)
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 Europa
Naaldwijk