OPLEIDING: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Medewerker maatschappelijke zorg is iemand die...

  • passende activiteiten bedenkt en organiseert voor mensen (cliënten)
  • teambesprekingen heeft met collega's
  • zieke cliënten helpt en begeleidt
  • cliënten motiveert
  • verslagen maakt

Wat kun je er mee worden?

Medewerker maatschappelijke zorg > >
Jeugd-jongerenwerker > >
Woonbegeleider Jeugd > >

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 125 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 2-3, 3
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Brouwersgracht
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Bargelaan
Leiden
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Benthemstraat
Rotterdam
BOL 3 Eikenlaan G
Spijkenisse
BBL, BOL 2-3, 3 Marten Meesweg
Rotterdam