OPLEIDING: Medewerker sign

Signmaker is iemand die...

  • reclameboodschappen voor gevels, billboards, auto's, voetbalvelden en winkels maakt
  • logo's, teksten en ontwerpen digitaal opmaakt 
  • alles weet over fullcolor printen, plotten, snijden, frezen en graveren
  • signproducten monteert

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 4 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Medewerker sign

Sector Economie
Domein Media en vormgeving
Leerweg BBL, BOL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
Grafisch Lyceum Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2 Heer Bokelweg
Rotterdam