OPLEIDING: Vakman gww

Vakman grond-, weg- en waterbouw is iemand die...

  • aan wegen, rioleringen, bestratingen, bermen, waterbouwkundige werken en oevers werkt
  • werktekeningen kan lezen en handig is met gereedschap en machines
  • in een ploegverband en vaak ook 's nachts werkt
  • op grote bouwlocaties in stedelijk en landelijk gebied komt
  • te maken heeft met veel verkeer, diepe bouwputten en zware materialen

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 5 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?