OPLEIDING: Stuurman waterbouw

Stuurman waterbouw is iemand die...

De stuurman waterbouw werkt in een internationale omgeving. Hij heeft de leiding op het schip en stuurt het baggerproductieproces aan. In sommige gevallen heeft hij een meer uitvoerende rol en treedt hij op als baggermeester. Hij heeft specialistische kennis en vaardigheden van het baggerproductieproces en beschikt over technisch inzicht. De stuurman waterbouw is altijd alert op mogelijk onveilige situaties en bedenkt snel oplossingen voor problemen. Hij heeft een uitvoerende en aansturende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk, en voor een deel voor het werk van de bemanning die hij aanstuurt en begeleidt.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Maritiem waterbouwer / stuurman waterbouw

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4 jaar
Kans op stage (2)
STC mbo college
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 jaar Lloydstraat
Rotterdam