OPLEIDING: Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Sociaal maatschappelijk dienstverlener is iemand die...

  • mensen helpt bij het oplossen van hun problemen op het gebied van wonen, werk, inkomen en sociale voorzieningen
  • informatie, advies en voorlichting geeft over regelingen, procedures en voorzieningen
  • met ouderen werkt, gezinnen met problemen begeleidt of mensen helpt die een uitkering willen aanvragen
  • samenwerkt met andere hulpverleners en instanties

Waar kun je deze opleiding volgen?

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (1)
Kans op stage (3)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Bargelaan
Leiden