OPLEIDING: Pedagogisch medewerker kinderopvang

Pedagogisch medewerker kinderopvang is iemand die...

  • graag met kinderen bezig is en goed kan organiseren
  • voor een veilige, gezellige en uitdagende speel- en leeromgeving zorgt
  • kinderen begeleidt bij hun ontwikkeling met sport- en spelactiviteiten, taalspelletjes en muziek en toneelspel
  • regelmatig contact heeft met ouders of andere opvoeders

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 137 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Leeghwaterplein
Den Haag
BOL 3 Europa
Naaldwijk
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Bargelaan
Leiden
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Benthemstraat
Rotterdam
BOL 3 Eikenlaan G
Spijkenisse
BOL 3 Marten Meesweg
Rotterdam