OPLEIDING: Onderwijsassistent

Onderwijsassistent is iemand die...

  • inlevingsvermogen en geduld heeft om kinderen iets uit te leggen
  • de leerkracht assisteert en kinderen individueel of in groepjes helpt
  • helpt bij de voorbereiding van de lessen en het lesmateriaal klaarzet
  • schoolactviteiten en excursies organiseert 

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 23 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Onderwijsassistent

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (1)
Kans op stage (4)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Europa
Naaldwijk
BOL 3 Brouwersgracht
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Bargelaan
Leiden
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Benthemstraat
Rotterdam
BOL 3 Eikenlaan G
Spijkenisse
BOL 3 Marten Meesweg
Rotterdam