OPLEIDING: Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg is iemand die...

  • begeleiding geeft op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, verzorging, wonen, vrije tijd, school en/of werk
  • aandacht heeft voor problemen van cliënten die het gevolg zijn van hun ziekte of beperking
  • cliënten zoveel mogelijk zelfstandig laat functioneren
  • coördinerend werk doet en goed contact heeft met collega's, hulpverleners en familieleden

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 28 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BBL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (4)
Kans op stage (2)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Vondellaan
Leiden