OPLEIDING: Agogisch medewerker GGZ

Agogisch medewerker GGZ is iemand die...

  • cliënten met psychische of psychiatrische problemen begeleidt
  • hulp geeft op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen en dagbesteding
  • zorgt dat cliënten stapje voor stapje weer kunnen functioneren in de maatschappij
  • samenwerkt met collega's en andere professionals

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 14 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Agogisch medewerker GGZ

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (5)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Aspasialaan
Den Haag