OPLEIDING: Sport- en bewegingsleider

Sport- en bewegingsleider is iemand die...

  • zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten organiseert, plant en uitvoert
  • jongeren enthousiast maakt voor sport, mensen met een handicap helpt en gezonde mensen begeleidt
  • rekening houdt met wat mensen leuk vinden en wat goed voor hen is
  • les- en trainingsplannen maakt

Waar kun je deze opleiding volgen?

Sport- en bewegingsleider

Sector Veiligheid en sport
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Brasserskade
Delft
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Marten Meesweg
Rotterdam