OPLEIDING: Coördinator beveiliging

Coördinator beveiliging is iemand die...

  • gebouwen, winkels en personen beveiligt en de beveiliging bij evenementen coördineert
  • de dagelijkse gang van zaken organiseert en leiding geeft aan een team beveiligers 
  • taken verdeelt en problemen oplost
  • rapporten maakt waarin staat wat er allemaal gebeurd is
  • overlegt met medewerkers en de leidinggevende

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 2 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Coördinator beveiliging

Sector Veiligheid en sport
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 3
Leerjaren 2
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 Helenastraat
Den Haag

Aankomend Coördinator Luchthavenbeveiliging

Sector Veiligheid en sport
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 3
Leerjaren 2
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
MBO College Airport
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 Opaallaan
Hoofddorp