OPLEIDING: Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

Monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit is iemand die...

  • elektrotechnische systemen installeert en test 
  • storingen opspoort en verhelpt
  • de bedrading en bekabeling monteert
  • werkt met schakelkasten en bedieningspanelen
  • telkens weer op een andere plek werkt

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 5 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Tinwerf
Den Haag