OPLEIDING: Scootertechnicus

Fietstechnicus of bromfietstechnicus is iemand die...

  • onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan (brom)fietsen uitvoert
  • kennis heeft over veersystemen of elektrische aandrijving
  • in de winkel assisteert
  • informatie geeft over onderdelen en accessoires

Wat kun je er mee worden?

Fietstechnicus of bromfietstechnicus > >
Scootertechnicus > >

Waar kun je deze opleiding volgen?

Scootertechnicus

Sector Techniek
Domein Mobiliteit en voertuigen
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (4)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Tinwerf
Den Haag