OPLEIDING: Secretaresse

Secretaresse is iemand die...

  • de post verwerkt en agenda's beheert
  • vergaderingen en bijeenkomsten regelt en voorbereidt
  • afspraken maakt met klanten en collega's
  • de telefoon aanneemt en vragen afhandelt

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 25 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Secretaresse

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 2
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2 Brasserskade
Delft
BOL 2 Aspasialaan
Den Haag