OPLEIDING: Vestigingsmanager groothandel

Manager handel is iemand die...

  • verantwoordelijk is voor alles in en om het bedrijf
  • het imago van de vestiging bewaakt
  • beslissingen neemt om de verwachte omzet te behalen
  • commerciële resultaten van de vestiging inzichtelijk maakt

Wat kun je er mee worden?

Manager handel > >
Vestigingsmanager groothandel > >

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 11 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

International Business Studies - English

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Benthemplein
Rotterdam
BOL 3 Benthemstraat
Rotterdam

Vestigingsmanager groothandel

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Benthemplein
Rotterdam
BOL 3 Prins Alexanderlaan
Rotterdam