OPLEIDING: Middenkaderfunctionaris Bouw

Middenkaderfunctionaris bouw is iemand die...

  • betrokken is bij de voorbereiding, uitvoering en het onderhoud van een bouwproject
  • ontwerpen uitwerkt en bouwtekeningen maakt, metingen doet, kosten berekent en planningen opstelt
  • met allerlei mensen samenwerkt 
  • bezig is met veiligheid, gezondheid, milieu en arbo

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 11 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Middenkaderfunctionaris Bouw

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag