OPLEIDING: Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw is iemand die...

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 5 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

Sector Techniek
Domein Afbouw, hout en onderhoud
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 1
Kans op werk (4)
Kans op stage (4)
HMC mbo vakschool
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 1 Erasmuspad
Rotterdam