Docent Muziek

Docent Muziek bij Koninklijk Conservatorium

De Bacheloropleiding Docent Muziek kent een opleidingstraject met een periode van vier jaar, uitmondend in een Bachelorkwalificatie als docent muziek.

De opleiding Docent Muziek is een vierjarige Bacheloropleiding in de vakken Muziek en Culturele Kunstzinnige Vorming. De opleiding geeft een bevoegdheid om op eerstegraads niveau les te geven. Dit betekent dat op alle soorten onderwijs in Neder¬land (én EEG) kan worden lesgegeven. Na het afsluiten van de studie Docent Muziek beschikt de afgestudeerde over ruime (praktische en theoretische) muzikale en pedagogische vaardigheden om het onderwijs, dat voortdurend in ontwikkeling is, tegemoet te treden. Bovendien beschikt hij/zij over een professionele artistieke mentaliteit. Binnen de opleiding wordt veel waarde gehecht aan die mentaliteit, omdat dat de voedingsbodem is van waaruit de docent werkt. Het stelt hem/haar in staat om voortdurend eisen te blijven stellen aan het eigen musicusschap, en jongeren te wijzen op kunstzinnige aspecten van het bestaan. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de muzikale ontwikkeling en wordt de student telkens uitgedaagd na te denken over de essentie van zijn taak als toekomstige muziekdocent. De indeling van het Bachelorcurriculum is gebaseerd op het behalen van 60 ECTS studiepunten per studiejaar (ECTS = European Credit Transfer System).

Wist je dat?

Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands?

Docent Muziek

Richting Muziek
Studievorm voltijd
Taal Nederlands
Studieduur (ects) 240
Koninklijk Conservatorium

Neem contact op


Toelatingsvoorwaarden

Wettelijke Vooropleidingseisen HAVO
Havo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen VWO
Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.


Numerus fixus Nee