Muziek

Muziek bij Koninklijk Conservatorium

De Bacheloropleiding Muziek biedt een professionele muziekopleiding aan op het hoogste niveau.

De Bacheloropleidingen Muziek kennen een opleidingstraject met een periode van vier jaar, uitmondend in een Bachelorkwalificatie als musicus. Aan studenten wordt binnen het Bachelorcurriculum volop kansen geboden om eigen kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen. Traditionele waarden als ambachtelijkheid, artistieke visie en repertoirekennis vormen daarin de basis. Vanuit een focus op het hoofdvak zullen gedurende de studie meer en meer aangrenzende kwaliteiten worden ontgonnen en nieuwe gebieden verkend. Daartoe is het curriculum vanaf het tweede Bachelorjaar uitgebreid met een aanbod aan keuzevakken. De indeling van het Bachelorcurriculum is gebaseerd op het behalen van 60 ECTS studiepunten per studiejaar (ECTS = European Credit Transfer System) en van 240 ECTS voor de gehele opleiding. De studielast op jaarbasis bedraagt daarom 60 x 28 = 1680 studie-uren, te verdelen over contacturen (individueel en/of in groepsverband) en uren voor zelfstudie. Elk studiejaar wordt verdeeld in twee semesters: september t/m januari en februari t/m juni. Het studiejaar omvat 34 lesweken voor het individuele hoofdvaklessen en 36 lesweken voor de groepslessen.

Wist je dat?

Deze opleiding wordt gegeven in het Engels?

Muziek

Richting Muziek
Studievorm voltijd
Taal Engels
Studieduur (ects) 240
Koninklijk Conservatorium

Neem contact op


Toelatingsvoorwaarden

Wettelijke Vooropleidingseisen HAVO
Havo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen VWO
Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.


Numerus fixus Nee